Θεσσαλικός Όλυμπος - Μονοήμερες Εκδρομές


Καλύβια - Καταφύγιο Χριστάκη - Σκολιό ή Μύτικας

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Καταφύγιο Χριστάκη (2400μ)
Διάρκεια πορείας: 6-7 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο προς υψηλό
Υψομετρική διαφορά: 518μ
Απόσταση: 5 χμ (3,188 μίλια)
Περίοδος υλοποίησης: 1 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου

Περισσότερα...
Κοκκινοπλός - Μονοπάτι Ε4 - Καταφύγιο Χριστάκη

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Πλατεία Κοκκινοπλού (1150μ)
Διάρκεια πορείας: 6-7 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Υψομετρική διαφορά: 1300μ
Απόσταση: 15χμ (9,55μίλια)
Περίοδος υλοποίησης: 15 Απριλίου έως 15 Νοεμβρίου

Περισσότερα...
ΚΕΟΑΧ - Καταφύγιο Ανάγκης - Διάσελο Αγ. Αντωνίου - Κακόσκαλα - Μύτικας

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: ΚΕΟΑΧ (1820μ)
Διάρκεια πορείας: 8-9 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέχρι το Σκολιό: Μέτριο, Μέχρι τον Μύτικα: Υψηλό
Υψομετρική διαφορά: 1100μ
Απόσταση: 10 χλμ (6,36 μίλια)
Περίοδος υλοποίησης: 15 Μαΐου έως 1 Οκτωβρίου

Περισσότερα...
  
Καρυά - Χαρβαλόβρυση - Ο2 - Διάσελο Μεταμόρφωσης - Κακάβρακας

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Χαρβαλόβρυση (1300μ)
Διάρκεια πορείας: 6-8 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Υψομετρική διαφορά: 1337μ
Περίοδος υλοποίησης: 1 Μαΐου έως 1 Νοεμβρίου

Περισσότερα...
Κοκκινοπλός - Σπηλιές Ναούμ - Μεγάλα Καζάνια

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Σπηλιές Ναούμ (1250μ)
Διάρκεια πορείας: 6-8 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Υψομετρική διαφορά: 1150μ
Απόσταση: 7χιλ (4,61 μίλια)
Περίοδος υλοποίησης: 1 Μαΐου έως 1 Νοεμβρίου

Περισσότερα...
Κοκκινοπηλός - Ξερολάκι - Καταφύγιο Χριστάκη

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Στέρνα (1200μ)
Διάρκεια πορείας: 5-7 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Υψομετρική διαφορά: 1200μ
Απόσταση: 8χμ (4,170 μίλια)
Περίοδος υλοποίησης: 15 Μαΐου έως 1 Νοεμβρίου

Περισσότερα...
  
Κοκκινοπηλός - Βρύση Παππού - Καταφύγιο Σαλατούρας - Κίτρος

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Βάση Σαλατούρας 1500μ
Διάρκεια πορείας: 4-6 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Υψομετρική διαφορά: 934μ
Περίοδος υλοποίησης: 15 Απριλίου έως 1 Νοεμβρίου

Περισσότερα...
Κοκκινοπηλός - Κόψη Σκολιού - Καταφύγιο Χριστάκη

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Ξερολάκι (1200μ)
Διάρκεια πορείας: 10-12 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Yψηλό
Υψομετρική διαφορά: 1200μ
Περίοδος υλοποίησης: 1 Ιουνίου έως 1 Οκτωβρίου

Περισσότερα...
Σπηλιές Ναούμ - Κόψη Ναούμ - Οροπέδιο Μουσών

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Σπηλιές Ναούμ (1250μ)
Διάρκεια πορείας: 10-12 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Πολύ υψηλό
Υψομετρική διαφορά: 1400μ
Περίοδος υλοποίησης: 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου

Περισσότερα...
  
Πατραλέξη - Καρασκήνι - Κόψη Μπαρμπαλά - Οροπέδιο Μουσών

Ανεβείτε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.

Σημείο εκκίνησης & τερματισμού: Πατραλέξι (1200μ)
Διάρκεια πορείας: 8-10 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Υψηλό
Υψομετρική διαφορά: 1450μ
Περίοδος υλοποίησης: 1 Ιουνίου έως 1 Οκτωβρίου

Περισσότερα...